Reklama na Googlu a Facebooku a Identifikovaná osoba

Placená reklama na internetu je fenomén dnešní doby. Pokud ji nevyužíváte, na síti jako byste nebyli. Skvělým pomocníkem je v tomto případě Facebook a Google. Reklamy, které na nich vytvoříte, mají skvělý dosah a výborně se postarají o růst povědomí o Vaší osobě či značce. V tuto chvíli je však třeba zpozornět a uvědomit si, zda-li reklamu na Facebooku a Googlu využíváte pouze pro svůj osobní účel, a nebo ji používáte v rámci svého podnikání. Na to je pak totiž třeba také myslet ve vašem účetnictví, aby vás jednou za dveřmi kanceláře nepřekvapil finanční úřad kvůli nějakému nemilému nedoplatku. Jak to tedy je?

Plátce DPH

Pokud patříte mezi plátce DPH, nečeká vás nic neobvyklého. DPH za reklamu na Facebooku či Googlu odvedete tak, jak jste zvyklí, a stejně tak si ji i odečtete. 

Neplátce DPH

Jiná situace však nastává v případě, kdy jste neplátcem DPH. Tam bude třeba podniknout několik kroků tak, abyste měli při náhodné kontrole z finanční správy vše v pořádku. 

Využívání reklamních služeb od Facebooku a Googlu se rovná přeshraničnímu obchodu, jelikož obě společnosti sídlí mimo Českou republiku, a to v Irsku či Americe. Pro tento nákup služeb ze zahraničí tedy nestačí být pouze neplátcem DPH, ale je třeba za něj DPH také odvést.

Pokud vás zajímá, o jakou se jedná sumu, odvádí se 21% z částky, kterou za reklamu zaplatíte. Tedy například z uhrazených 3000 Kč odvedete finančnímu úřadu 630 Kč. Pro tento účel existuje režim tzv. identifikované osoby.

Oproti plátcům DPH je zde však u odvodu DPH drobná odlišnost. Identifikované osobě totiž nevzniká nárok na odpočet DPH, tak jako je tomu v případě plátcovství.

Pojďme se podívat, jak se můžete stát identifikovanou osobou, kam je třeba co oznámit a kde vůbec doklady za reklamu na Facebooku a Googlu najdete.

Jak se stanu identifikovanou osobou?

Režim identifikované osoby se vás týká ve chvíli, kdy sice v tuzemsku vystupujete jako neplátce DPH, ale nakupujete služby ze zahraničí. Jakmile totiž tuto službu přijmete, stáváte se identifikovanou osobou. A co to pro vás znamená? Že do 15 dní od tohoto okamžiku musíte tuto skutečnost nahlásit příslušnému finančnímu úřadu. 

Jak? Naštěstí to není nic složitého. Jednoduše vyplníte přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty pro identifikovanou osobu a odešlete ji příslušnému finančnímu úřadu. Doporučujeme tyto dokumenty zasílat prostřednictvím datové schránky, jedná se o nejrychlejší a také nejjednodušší cestu. Dokument je samozřejmě také možné zaslat poštou či doručit osobně, ale ztratíte tím zbytečně spoustu času, který můžete věnovat vymýšlení další skvělé reklamy. 🙂

Řekněte o tom Facebooku i Googlu

O tom, že jste se stali identifikovanou osobou, nezapomeňte informovat také Facebook a Google. Potřebují to vědět z toho důvodu, aby vám správně vystavili faktury za reklamu bez DPH. Kde správně nastavení provedete?

Nastavení ve Facebooku

Přihlaste se do svého Facebooku a nejdříve si otevřete Facebook Ads manager. V levém menu vyberte Nastavení účtu pro reklamu.

Poté otevřete Nastavení plateb a scrolujte dolů, až na konec stránky.

V sekci Informace o firmě klikněte na tlačítko Upravit. 

Nakonec v sekci Evropské DIČ vyplňte své DIČ a v sekci Reklamní účely zaškrtněte, že kupujete reklamy pro firemní účely. Nastavení nezapomeňte uložit.

em identifikované osoby a bude vám kdykoliv při ruce. Spravujte své doklady rychle a efektivně.

Nastavení v Googlu

Podobně je třeba tyto informace doplnit také do vašeho Google Ads účtu. Nejprve v levém sloupci zvolte záložku Fakturace.

Následně v záložce Nastavení najděte Platební profil, poté Česko – daňové údaje. Zde nastavte Daňový stav na Organizace a vložte DIČ.

Identifikovaná osoba a přiznání k DPH

Jelikož jste se stali identifikovanou osobou, vztahuje se na vás nově také povinnost podat přiznání k DPH, a to za každý měsíc, kdy reklamu prostřednictvím Facebooku či Google nakoupíte. Pozor! Pokud v určitém měsíci reklamu nenakoupíte, nevztahuje se na vás daňová povinnost a přiznání podávat nemusíte.

Jak při podání přiznání k DPH postupovat? Ideálně využijte přímo strukturovaný formulář, který naleznete na daňovém portále Finanční správy. Je přehledný, disponuje nápovědou a na závěr je možné formulář vytisknout, či jej přímo po přidání elektronického podpisu odeslat. Pokud máte datovou schránku, opět neváhejte a odešlete dokument prostřednictvím datové schránky. Opět se jedná o nejjednodušší cestu. 

Vyplněné přiznání k DPH je třeba podat do 25. dne následujícího měsíce. Ještě jednou doplníme, že v měsících, ve kterých reklamu nenakoupíte, přiznání podávat nemusíte, jelikož vám nevznikla daňová povinnost.

Kam Facebook ukládá faktury za reklamu?

Veškeré doklady, které vám Facebook za reklamu vystaví, ukládá také do vašeho účtu. Naleznete je v Ads Manageru v záložce Vyúčtování. 

Zde si pak jednoduše vyberete, za jaké časové období faktury chcete zobrazit a zvolíte si také konkrétní doklad. U něj máte možnost rozkliknout na jeho detail a nebo si jej přímo stáhnete.

Kde najdete fakturu za reklamu na Googlu?

Faktury, které vám za reklamu vystavil Google, jsou ukládány do vašeho Google Ads účtu, a to v levém panelu v záložce Fakturace. 

Následně klikněte na 3. záložku Dokumenty a stáhněte si doklady za ten měsíc, který potřebujete.

Chcete si ulehčit práci navíc, kterou vám režim identifikované osoby přinesl? Zkuste Vyfakturuj.cz. Fakturační systém pro správu a vystavování faktur a dalších dokladů. Disponuje režimem identifikované osoby a bude vám kdykoliv při ruce. Spravujte své doklady rychle a efektivně.